Home
January 14 2011
January 13 2011
January 12 2011
January 11 2011
January 10 2011
January 7 2011
January 6 2011
January 5 2011
January 4 2011
January 3 2011
December 31 2010
December 30 2010
December 29 2010
December 27 2010
December 23 2010
December 23 2010
December 22 2010
December 21 2010
December 20 2010
December 18 2010
December 17 2010
December 16 2010
December 15 2010
December 14 2010
December 13 2010
December 11 2010
December 10 2010
December 9 2010
December 8 2010
December 7 2010
December 6 2010
December 4 2010
December 3 2010
December 2 2010
December 1 2010
November 30 2010
November 29 2010
November 12 2010
November 11 2010
November 3 2010
November 2 2010
November 1 2010
October 21 2010
October 16 2010
October 13 2010
October 12 2010
October 8 2010
October 7 2010
October 6 2010
September 30 2010
September 29 2010
September 28 2010
September 27 2010
September 25 2010
September 24 2010
September 23 2010
September 22 2010
September 21 2010
September 20 2010
September 15 2010
August 21 2010
August 18 2010
August 17 2010
August 16 2010
August 14 2010
August 9 2010
August 7 2010
August 6 2010
August 5 2010
August 2 2010
July 31 2010
July 30 2010
July 29 2010
July 28 2010
July 24 2010
July 23 2010
July 22 2010
July 21 2010
July 20 2010
July 19 2010
July 17 2010
July 16 2010
July 14 2010
July 13 2010
July 10 2010
July 9 2010
July 8 2010
July 7 2010
July 6 2010
July 5 2010
July 3 2010
July 2 2010
July 1 2010
June 30 2010
June 29 2010
June 28 2010
June 26 2010
June 25 2010
June 24 2010
June 23 2010
June 22 2010
June 21 2010
June 17 2010
June 16 2010
June 15 2010
June 14 2010
June 12 2010
June 11 2010
June 10 2010
June 9 2010
June 8 2010
June 5 2010
June 4 2010
June 3 2010
June 2 2010
June 1 2010
May 31 2010
May 29 2010
May 28 2010
May 27 2010
May 26 2010
May 25 2010
May 24 2010
May 22 2010
May 21 2010
May 20 2010
May 19 2010
May 18 2010
May 15 2010
May 14 2010
May 13 2010
May 12 2010
May 11 2010
May 10 2010
May 8 2010
May 7 2010
May 6 2010
May 5 2010
May 4 2010
May 3 2010
May 1 2010
April 30 2010
April 29 2010
April 28 2010
April 27 2010
April 26 2010
April 24 2010
April 23 2010
April 22 2010
April 21 2010
April 20 2010
April 19 2010
April 17 2010
April 16 2010
April 15 2010
April 14 2010
April 13 2010
April 12 2010
April 10 2010
April 9 2010
April 8 2010
April 7 2010
April 6 2010
April 5 2010
March 31 2010
March 30 2010
March 29 2010
March 27 2010
March 26 2010
March 25 2010
March 23 2010
March 22 2010
March 20 2010
March 19 2010
March 18 2010
March 17 2010
March 15 2010
March 13 2010
March 12 2010

PINOY HOT LINE
ni Even Demata
April 17, 2010 / Toro tabloid / Page 10

PHLRC AIM AND OBJECTIVES

PHLRC EVENTS:

APRIL 18 - PHLRC meeting at Quezon City Memorial Circle (in Bicycle Station) at 3:00 pm.

APRIL 25 - Monthly meeting of Pinoy Hot Line Civic Organization (PHLCO) and Pinoy Hot Line Riders Club (PHLRC) at 3:00 p.m in Quezon City Memorial Circle (in Bicycle Station).

MAY 2 - Pagsanjan Falls Outing

JUNE 12 - Subic Outing

DEC. 26 - PHLRC Biggest Event - Trip to Sugod, Southern Leyte.

For more info, visit: www.even.tripod.com

PHLRC AIM AND OBJECTIVES

AIM

(Plano)

The aim of the Council is to be, and be seen to be, the peak motorcycle rider advocacy group in PHLCO.

(Ang layunin nito ay makita ang pag-unlad ng mga motoristang kaanib sa grupo ng PHLRC.)

OBJECTIVES

(Mga Layunin)

The objectives of the PHLRC are:

(Ang mga layunin ng PHLRC ay mga:)

- To provide a link between motorcyclists and the government, other authorities and the general public.

(Upang magkaroon ng ugnayan ang mga motorista sa gobyerno at sa kinauukulan sa pangkalahatang pampubliko.)

- To foster a good public image for motorcycling and motorcyclists.

(Upang makahikayat at magkaroon ng magandang imahe sa pagmomotorsiklo at bilang isa na ring motorista.)

- To provide a forum for the exchange of information and ideas between member clubs.

(Makapagbigay ng pagpupulong sa pagpapalitan ng impormasyon at ideya sa pagitan ng mga miyembro ng riders club.)

- To promote improvement in all aspects of road safety concerning motorcycling.

(Makahikayat ng magandang pagbabago sa lahat ng aspeto sa kaligtasan sa lansangan ng mga motorista.)

- To promote the increased use of motorcycles for transport and recreation.

(Makahimok ng karagdagang paggamit ng motorsiklo bilang transportasyon at bilang libangan na rin.)

- To co-operate with other organizations which have similar aims and objectives.

(Upang makipagtulungan sa ibang organisasyon na may kahalintulad na layunin at bisyon.)

2009 Pinoy Hot Line Clan & Civic Organization Official Website